Apoštolská církev, sbor Brno

Finanční příspěvky

DonateCírkev je nezisková organizace a zvláště po nedávno schváleném majetkovém vypořádání státu s církvemi bude náš provoz více a více záviset jen na nás samotných. Věříme, že má smysl podporovat práci církve jak svým časem a energií, tak svými financemi. Jsme velmi vděčni za každého, kdo přispívá na práci našeho sboru. Pokud přispějete, můžete si být jistí, že Váš dar poputuje na podporu přesně té aktivity, kterou si budete přát podpořit.

Finanční dary pro zajištění provozu církve můžete zasílat na bankovní účet: 2600 438 582 / 2010 

IČ 62156080

V případě pravidelných příspěvků použijte jako variabilní symbol datum narození ve tvaru den, měsíc, rok (např. 020975). Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a účel, což poslouží pro získání potvrzení o celkové výši daru při vašem uplatnění slevy na daních. Můžete také poslat svůj dar na stavbu nové modlitebny. V tomto případě uveďte variabilní symbol 8. Přispět můžete i hotově během nedělních shromáždění tak, že dáte určitou částku do obálky, a při sbírce ji vložíte do košíku s tím, že obálku označíte slovem „stavba“.

Stavební fond na stavbu nové modlitebny

Je to pouhých dvanáct let, co jsme dokončili stavbu nového sálu modlitebny, kterou v současné době užíváme. Snad každý, kdo do modlitebny přijde poprvé, je překvapen její jednoduchou účelností. Jsme vděčni Bohu, že se můžeme scházet v příjemném prostředí, a kdo jsme se na stavbě podíleli svojí finanční obětí i jinak, můžeme být na modlitebnu právem hrdi, protože jsme nikoho ze zahraničí o pomoc nežádali. Je to naše společné dílo, přestože na počátku se nám zdálo, že je to vysoko nad naše finanční možnosti. Nyní už se do modlitebny všichni společně nevejdeme a musíme mít dvě shromáždění. I za to jsme vděčni, ale jistě je naším společným přáním, abychom mohli být na shromáždění zase všichni spolu. Od roku 1997 jsme se modlili za pozemek vedle naší modlitebny, Životského 8. V roce 2009 se díky Bohu objevila možnost pozemek zakoupit. Otevřela se cesta pro stavbu nové modlitebny pro asi 500 lidí. Vstoupili jsme proto do přípravy projektu, který má pracovní název „Přístavba a nástavba modlitebny AC Brno“. Budeme vděčni za jakýkoli finanční dar.

Kontakt

  • Životského 10, Brno - Židenice
  • (+420) 739 600 054
  • (+420) 739 584 243